TYÖTERVEYS

Laadukkaat työterveyspalvelut

Terveyspalvelu Verso tuottaa työterveyspalveluita 17 toimipisteessä Pohjois-Savon alueella.  Hoidossamme on noin 16 000 henkilöasiakasta ja 2600 yritysasiakasta. Tuotamme yrityksille lakisääteisiä- sekä kokonaisvaltaisia työterveyspalveluita kustannusvaikuttavasti lähipalveluina.

Terveyspalvelu Verson ammattitaitoinen henkilöstö huolehtii yhdessä työnantajan kanssa työntekijöiden työhyvinvoinnista, työn sujumisesta ja jokaisen työntekijän työkunnosta.

Koko Terveyspalvelu Verson henkilöstö on pätevöitynyt työterveyshuoltoon ja ylläpidämme henkilöstön osaamista säännöllisellä täydennyskoulutuksella.

Terveyspalvelu Verso on vaikuttava ja luotettava kumppanisi tiellä menestykseen.

Pyydä tarjous

Annamari Luostarinen

Palvelupäällikkö (eteläinen alue)
0400-253 871
annamari.luostarinen@terveyspalveluverso.fi

Anne Väisänen

Palvelupäällikkö (pohjoinen alue)
040-355 9618
anne.vaisanen@terveyspalveluverso.fi

Voit myös lähettää kuvauksen yrityksenne toiminnasta alla olevalla lomakkeella.

LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO (SILMU)

Laki velvoittaa työnantajaa järjestämään lakisääteisen eli ennaltaehkäisevän työterveyshuollon.                                                                                                                                            

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan perusta. Työpaikkaselvityksellä hankitaan tietoa työn ja työolojen aiheuttamista vaaroista sekä arvioidaan niiden vaikutusta työntekijän terveyteen. Selvityksen pohjalta tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä suunnitellaan ja räätälöidään työterveyshuollon sisältö ja laajuus yhteistyössä yrityksen kanssa. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan toimialakohtaiset erityispiirteet.

Lakisääteisen työterveyshuollon muita keskeisiä palvelutapahtumia ovat mm.

Terveystarkastus

Terveystarkastuksella selvitetään työtekijän terveydentila. Terveystarkastuksilla ehkäistään ja havaitaan mahdollisia työperäisiä tai terveyttä uhkaavia sairauksia. Terveystarkastuksessa selvitään myös työntekijän terveydellistä sopivuutta kyseiseen työhön. Terveystarkastuksen tekevät työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri, jotka tarvittaessa ohjaavat työntekijän työfysioterapeutin ja/tai työterveyspsykologin tarkastukseen.

Työkyvyn tuki

Työterveyshuolto auttaa työkykyongelmien kartoittamisessa sekä suunnittelee työkykyä tukevia toimia yhteistyössä työntekijän ja työnantajan kanssa, työpaikan varhaisen tuen mallin mukaisesti.

Varhaisella tuella pyritään puuttumaan työssä selviytymisen ongelmiin mahdollisimman nopeasti. Avainasemassa tässä ovat esimiehet. Esimiehillä on mahdollisuus saada työterveyshuollosta neuvoja ja tukea siihen, miten edetä tilanteissa, joissa työntekijällä on ongelmia työssä selviytymisessä.

Tietojen anto, ohjaus ja neuvonta

Työterveyshuolto antaa tietoja, neuvontaa ja ohjausta työtä aloitettaessa ja työuran eri vaiheissa, sen mukaan millaisia tarpeita työntekijöillä, työyhteisöillä ja työpaikoilla on. Ohjausta voi saada esim. työergonomiaan, suojainten käyttöön, elämäntapoihin ja työyhteisön kehittämiseen liittyen. Ohjausta toteuttavat kaikki työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat, kuten työterveyslääkärit, työterveyshoitajat, työterveyspsykologit ja työfysioterapeutit.

KOKONAISVALTAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO (VERSO)

Työnantaja voi halutessaan hankkia työntekijöille lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös sairaudenhoitopalvelut. Työterveyshuollon sairaanhoito mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn. Työterveyshuoltopainotteisessa sairaanhoidossa huomioidaan erityisesti työkykyä haittaavat tekijät ja mahdolliset kuntoutustoimenpiteet, jolloin työhön paluu useimmiten nopeutuu.

Työpaikan omalla työterveyslääkärillä ja työterveyshoitajalla on kokonaiskäsitys työpaikan työntekijöiden työolosuhteista ja niiden mahdollisesta yhteydestä esille tulleisiin oireisiin. Näin työterveyshuolto pystyy vaikuttamaan varhaisessa vaiheessa mahdollisiin työkykyongelmiin.

Tuotamme työnantajalle kattavan raportoinnin sairauspoissaoloista ja työterveyshuollon toiminnasta. Raporttien pohjalta yhdessä työnantajan kanssa voidaan kohdentaa työterveyshuollon toimintaa paremmin vastaamaan työpaikan tarpeita.

Sopimuslaajuus voidaan räätälöidä yhdessä työnantajan kanssa työpaikan tarpeita vastaavaksi. Palvelupäällikkömme kertovat mielellään tarkemmin eri vaihtoehdoista.