ELINVOIMAA LÄHIPALVELUINA

Terveyspalvelu Verso on Ylä-Savon Soten perustama terveyspalveluyhtiö kilpailluilla markkinoilla. Sen tavoitteena on turvata terveydenhuollon lähipalvelut toimialueellaan. Yhtiö tuottaa palvelut kustannusvaikuttavasti huomioiden palvelun käyttäjän ja maksajan intressit.